Zinkende Schepen gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Documentaire waarin onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het zinken van grote passagiersschepen. Waren kwetsbaarheden in het ontwerp of de constructie, menselijke fouten of gebrekkige evacuatieplannen de oorzaak? Of was het een combinatie van factoren? Aan de hand van de vaak schokkende archiefbeelden en gesprekken met deskundigen op het gebied van scheepsbouw worden de rampen onder de loep genomen.