Z Doc: Natuurrampen gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Documentaireserie over rampen die veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden. Natuurrampen als orkanen, extreme droogte, tornado`s en overstromingen komen steeds meer voor en zijn vaak het gevolg van de recente klimaatveranderingen. Aan de hand van ooggetuigenverslagen, beelden vastgelegd met telefoons en gesprekken met betrokken hulpdiensten wordt er een onthutsend beeld geschetst van deze levensbedreigende natuurverschijnselen.