Even Krap Bij Kas gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Nederlandse realityserie waarin de dagelijkse gang van zaken bij verschillende pandjeshuizen wordt gevolgd. Mensen die snel contant geld nodig hebben, zien `de lommerd` vaak als laatste stap. Hier kunnen ze hun goederen, variërend van een theelepel tot een motorjacht, definitief verkopen of belenen. Naast het reilen en zeilen in de winkels, is er ook aandacht voor de vaak emotionele verhalen achter de transacties.Even Krap Bij Kas uitzendingen