Wij geloven in meer gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

De gezamenlijke kerken in Nederland komen deze zondag in een speciale dienst bijeen tegen racisme. Vertegenwoordigers vanuit de breedte van christelijk Nederland en vele genodigden zullen in de dienst aanwezig zijn om gezamenlijk met deze viering ...