Welkom in Nederland gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

'Welkom in Nederland' brengt op vrolijke, openhartige en soms ook wrange manier de pogingen in kaart van autochtone Nederlanders die de integratie met allochtone Medelanders proberen te bevorderen.