Vrijheid gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

In de bezettingstijd was er geen overheid die de burgers beschermde. In onze tijd zorgt de overheid voor de veiligheid van de Nederlanders. Een garantie voor vrijheid. Hoe gaan we hiermee om?