Theatershow Veldhuis en Kemper gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

In het cabaretprogramma We moeten praten schetst V&K de stand van zaken tussen man en vrouw. De verhoudingen zijn veranderd, maar zijn de rollen niet te veel omgedraaid en stelt de vrouw inmiddels niet veel te hoge eisen? Hoe reëel is het schr...