Speeches gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Geschiedenisserie. Bekende en minder bekende speeches uit de moderne wereldgeschiedenis zijn het uitgangspunt bij het verkennen van de tijdsgeest in verschillende perioden uit de twintigste eeuw. Toespraken van onder anderen Margaret Thatcher, Martin ... Luther King, John F. Kennedy, Haile Selassie, Luis Carlos Galan en Jean-Marie Le Pen vormen in de documentaireserie de aanleiding om verslag te doen van de recente geschiedenis. In elke aflevering wordt de impact van een speech en de spreker uiteengezet aan de hand van drie individuele levensverhalen; die staan in eerste instantie vaak ver uit elkaar, maar kruisen elkaar via een speech. Zo wordt vanuit diverse persoonlijke invalshoeken een beeld geschetst van de tijd waarin een toespraak mensen in beweging zette.