Science Tube gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Een combinatie van het vertrouwd raken met toegepast Engels en het onderzoeken van de wereld om ons heen.Science Tube uitzendingen