Opvoeden volgens de Hindoe Dharma gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

De Dharmshastra geeft een aantal voorwaarden dan wel regels die ten grondslag liggen aan een (dharmisch) ethisch verantwoord leven. Hoe kunnen deze regels, in samenhang met de Nederlandse opvoedingsidealen, aan kinderen worden overgedragen zodat z...