Onbevoegd gezag gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Agenten durven de straat niet meer op, leerkrachten worden uitgejouwd, geweld op sportvelden neemt toe. De gezagscrisis lijkt compleet. Maar is dit ook echt zo?