NOS Nationaal Aftelmoment gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Elk land leeft op zijn eigen manier toe naar de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. In Nederland zijn de ogen gericht op het nationale aftelmoment bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.