Kiezen vanuit je bestemming gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

De Ayurveda beschrijft de persoonlijke geaardheid van mensen vanuit geheel andere inzichten dan de westerse psychologie. De constituties en dosha's als principes voor een ieders eigenheid, gaat uit van een holistisch mensbeeld. Hierin wordt de men...