Hindoe mandirs in Nederland gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

We zien hoe de Nederlandse mandirs passioneel bestierd worden door Hindoe organisaties, wat de rol van de mandir in de Nederlandse samenleving is en we horen de persoonlijke verhalen van de mandirbesturen in Nederland. Kortom: Een aflevering over de o ... ntstaansgeschiedenis van mandirs in Nederland, persoonlijke verhalen en de actuele stand van zaken.