Het ritueel als bindmiddel gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Rituelen verbinden Hindoes met hun geschiedenis, hun traditie, hun taal en afkomst. Wat betekenen de eeuwenoude rituelen voor de groepscohesie van Hindoes in Nederland?