Ganesh Chaturthi gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Het vereringsfeest voor Ganesh. In India wordt dit feest groots gevierd en duurt tien dagen. Ganesh bestaande uit half mens, en half olifant staat voor de synthese tussen mens en natuur. Het geeft de verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid we...