Chatney.nl: Een kind; weet waaraan je begint! gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Het krijgen van een kind brengt een heleboel veranderingen met zich mee. Veranderingen die invloed hebben op jou als individu. Welke ontwikkeling maak je mee als je vader of moeder wordt? Moet je je leven helemaal anders gaan inrichten? En je rela...