Broeikaswereld gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Broeikaswereld is een weergave van onderzoeksresultaten naar klimaatverandering miljoenen jaren geleden.