Ayurveda in de moderne samenleving gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Voor de moderne samenleving zijn economische groei en technologische ontwikkeling belangrijke pijlers. Onze hiermee samenhangende leefstijl heeft de afgelopen jaren veel schade toegebracht aan zowel het milieu als aan onze gezondheid. En zijn reed...