Alles is gezegd gemist

Kies hier de uitzending die je wilt kijken.

Wim is volledig verlamd en totaal afhankelijk van de mensen om hem heen. Wanneer zijn vrouw een weekend weg is nemen zijn drie zoons de zorg over.